Thứ Hai, Tháng Mười Một 18, 2019
Home MINING

MINING

Mining (đào coin) là quá trình mà các đồng tiền điện tử khác nhau được tạo ra. Mining (đào coin) được thực hiện bởi các mạng lưới phân quyền của các cá nhân, hoạt động độc lập hoặc trong các nhóm lớn. Một thợ mỏ cá nhân được biết đến như là một “nút” (node). Có hai mục đích của việc đào: một là tạo ra nhiều đồng tiền hơn, hai là xác nhận tính hợp lệ của các giao dịch sử dụng tiền trong lưu thông.

Showeblogin Facebook Page

SuperWebTricks Loading...